Политика за поверителност

Политика за личните данни

Всяка информация предоставена от Вас (клиента) на www.monna-r.com (продавача), ще остане строго конфиденциална. Тя може ще бъде използвана единствено във връзка с изпълнението на договора ни с Вас. Информацията няма да бъде разкривана на трети страни, освен ако нямаме официалното писмено съгласие на клиента или не бъде изискана от органите на реда със съответните документи

www.monna-r.com си запазва правото да изпраща промоционални материали.

Според закона, личните данни не могат да бъдат използвани и предоставяни на други лица.  www.monna-r.com има задължението да управлява личните данни на клиента по безопасен начин и с точно определени цели. Те могат да бъдат използвани, за да получим  потвърждение от клиента, за да изпратим пратка, за да изпратим различни промоционални материали и оферти и т.н.

Предоставянето на лични данни от страна на потребителите не е задължително и те могат да откажат да предоставят такива данни, освен това потребителят може да поиска да бъде изтрит от базата данни на www.monna-r.com.

Личните Ви данни се съхраняват в системата www.www.monna-r.com по електронен път. www.monna-r.com  не носи отговорност за загубата или копирането на информацията от неупълномощени лица ползващи, хакерски софтуер, но Ви уверяваме, че ще предприемем всички мерки, за да предоставим необходимите данни на компетентните органи, които имат властта да разследват този тип престъпления.

Информацията, която сте предоставили се използва само с целта, с която е била въведена: заявка за поръчка; изпращане на лични съобщения; изпращане на пратки. Съобразно закона,  www.monna-r.com  няма да предостави e-mail адреса Ви на трети страни, като по този начин той не насърчава СПАМ-а и няма да публикува данните на своите клиенти, без тяхното изрично съгласие.

www.monna-r.com удостоверява, че ще спазва правата на клиента по отношение на: закона за защита на физическите лица с оглед обработването на личните данни и свободното движение на тези данни; закона за електронната търговия и наредбата за защита на потребителите и изпълнението на сделки и договори от разстояние, и всички други регулации и законови наредби, свързани с търговията на стоки от дистанция. Тези права включват:

1.      Правото да се свържете с www.monna-r.com с което потвърждавате, че може да бъдат обработвани личните Ви данни.

2.      Правото да поискате www.monna-r.com да коригира, обнови, блокира или изтрие вече предоставените от Вас данни.

3.      Правото да се свържете с нас за да прекратите изпращане на съобщения, свързани с промоции.

За да упражните гореспоменатите права моля свържете се с нас на e-mail: office@monna-r.com

 


  
Адрес
7000, Русе
улица Алеkсандровска, 62
  
Телефон
  
Електронна поща